B K R O Barn

Barn och Kvinnorätts organisationen Kraft Force

Tjänster

Samtal och stöd

Vi erbjuder samtal och stöd, under både längre och kortare perioder. 

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder fri juridisk rådgivning.

Rätten till fritid och aktiviteter.

Vi erbjuder fritidsaktiviteter på flera orter i landet. Samtliga aktiviteter är fria.