B K R O Barn

Barn och Kvinnorätts organisationen Kraft Force

Om B K R O Barn

Vi arbetar med barn och ungdomar som av olika anledningar mår dåligt och är exponerade. Det kan röra sig om hot, misshandel, hat, mobbning, sexuella övergrepp och inte minst en känsla av utanförskap.


Detta är svåra och stora problem som ni inte skall tvingas bära själva. Därför har B K R O byggt en avdelning som enbart skall arbeta mot barn och ungdomar. För alla barn och ungdomar över hela världen har rätt till en trygg barndom och ungdom som tyvärr inte är någon självklarhet. 


På B K R O Barn kan ni få samtalsstöd, där ni får tala om det jobbiga och vi har tystnadsplikt. Så alla era förtroenden stannar tryggt hos oss. Ni kan också få juridisk hjälp, då även barn och ungdomar har samma rättigheter som vuxna.


Vårt stora mål  är att öppna särskilda aktivitetslokaler för barn, dit man kan vända sig enbart för sällskap och fritidsaktiviteter men också för barn med problem som behöver hjälp. Då finns vi där med stöd och hjälp. 


Vi erbjuder också olika utflykter, allt för att ni barn skall må så bra som det går. Ni behöver heller inte vara utsatta och må dåligt för att komma och hänga med oss. Det räcker att ni är en bra kompis.


B K R O Children, the children's department of the B K R O Kraft Force.

We work with children and young people who for various reasons feel uncomfortable and exposed. It may involve threats, beatings, hatred, bullying, sexual abuse and, not least, a sense of alienation.

This is difficult and big problems that you should not have to bear themselves.
Therefore, B K R O built a department that alone will work towards children and young people.

For all children and young people throughout the world have the right to a safe childhood and youth that unfortunately is not a matter of course. B K R O Children can get counseling, where you get to talk about the pains and we are bound to secrecy. So all your confidences stays safe with us. You can also get legal help when even children and young people have the same rights as adults.

Our major goal is to open special activity rooms for children, where you can turn only for parties and leisure activities but also for children with problems who need help. When we are there to support and help. We also offer different tours, all for you child to feel as good as possible. You do not need to be exposed and feel bad to come and join us. It is enough that you are a good friend.
 

 Vår historia

B K R O Kraft Force bildades 2012 i Sverige och i Finland. Vi som arbetar här kommer från olika yrken, men vi har ett gemensamt och detta är att vi alla arbetat kring utsatta människor, främst kvinnor och barn. Vi hade genom olika erfarenheter fått erfara att barn och kvinnors rättigheter åsidosätts många gånger. Detta brinner vi alla för att förändra. Från 2014 så delades B K R O sig i tre grenar, dessa är B K R O för kvinnor,där vi arbetar med utsatta kvinnor i Sverige och sedan  B K R O Barn, som arbetar för barn och ungdomars rättigheter i vårt land  och grannländer och sist B K R O  International, som arbetar mest med med internationella barn och kvinnorätts frågor.Vi sätter alltid vår klient i fokus.

En idé är född

Alla vi på B K R O har erfarenheter av ett samhälle som inte alltid fungerar för utsatta kvinnor och barn. Vi ogillade konsekvenserna som det fick för barn, unga och kvinnor. Därför bildades vi, för att kämpa för att ge er rättvisa. Framförallt, en andra chans till ett bra liv. För alla människor förtjänar rätten till ett bra och tryggt liv. 


Låt oss bli din röst!

Välkommen till oss på B K R O Barn

Varför oss?

För att B K R O Barn sätter barn och ungdomars bästa framför  våra ögon. Vi tror och brinner för varje enskilt barns rättigheter i Sverige och i världen.  Vi vill att varje land gör barnkonventionen till lag. Tyvärr är detta inte fallet i Sverige. Men vi arbetar för detta.