B K R O Barn

Barn och Kvinnorätts organisationen Kraft Force

Blogg                                      Hej!

Välkommen till B K R O Barns blogg, här skriver vi och reflekterar över barn och ungdomars situation i samhället. Den kommer att handla mycket om orättvisor och om allt som skulle kunna göra barns villkor i samhället enklare. Vi tar alltid ställning för de mest utsatta grupperna. Vi är kritiska i vårt arbete och tänkande och vi tror på möjligheten att förändra.

// B K R O Barn


version:  lång / kort

Vårt ansvar för barnen

Publicerat den Comments kommentarer (0)

Barnen är vår framtid och det åligger oss vuxna att ge våra barn de bästa förutsättningarna för framtiden. Både enskilt som förälder eller annan vårdnadshavare, men det finns också ett samhällsansvar, såsom skolan, vården och inte minst hos socialtjänsten och det svenska rättssystemet. Där har nu en stor seger vunnits när Barnkonventinen blir lag. Denna föreslås att gälla frå...

Läsa hela inlägget »

Vem ser dom osynliga barnen?

Publicerat den Comments kommentarer (0)

Dom finns överallt, i skolan, på dagis, inom idrotten och i många andra sammanhang. För det tränade ögat, är det inte svårt att upptäcka dessa barn och ungdomar. Men för det vanliga ögat, så är det betydligt svårare. Det är dessa barn som börjar med att avskärma sig eller lika väl avskärmas från sin omgivning. Barnen som inte tar någon plats och som vill vara så osynliga som mö...

Läsa hela inlägget »

Barn i socialt utanförskap i Sverige

Publicerat den Comments kommentarer (0)

Det finns omring 2 miljoner barn i Sverige och dessa barn växer upp med olika förutsättningar i sina unga liv. Orsakerna är många och den mest betydande orsaken är socialt utanförskap. För att barn i utanförskap ska få ökad delaktighet i samhället och få sina rättigheter enligt barnkonventionen respekterade, behövs hållbara och långsiktiga förändringar i samhället.

Tecken på socialt ...

Läsa hela inlägget »

Rss_feed